Loading...
Rólunk 2017-08-28T18:17:30+00:00

Bemutatkozik a Gondolkodj Egészségesen Program

A Gondolkodj Egészségesen! Program egy olyan civil kezdeményezés, melynek célja, hogy az első három életév utáni legfontosabb időszakban, az óvodáskorban segítsen a gyereket nevelő szülőknek, illetve óvodapedagógusoknak, hogy a gyermekek olyan családi és intézményi környezetben fejlődhessenek, amely maximális esélyt biztosít számukra az egészséges felnőtté váláshoz.

Programunk felfogása szerint a hangsúlyt a prevencióra kell helyezni, és a gondok megelőzésére kell törekednünk.

A Gondolkodj Egészségesen! Program a gyermekek egészséges fejlődését meghatározó valamennyi területtel foglalkozik: táplálkozás, testi egészség- és biztonság, érzelmi stabilitás, szocializáció, nevelés, környezettudatosság, kultúra, tolerancia.

Programunk tevékenysége az óvodáskorú gyerekeket célozza: programjaink által közvetlenül, az őket nevelő személyek részére nyújtott tanácsaink révén pedig közvetetten tudjuk őket támogatni.

A szülőknek elsősorban a honlapunkon található tartalmakkal, illetve rendezvényeinken keresztül, programjainkkal igyekszünk hasznára lenni: sok gyermekneveléssel, kikapcsolódással, tudatos szülővé válással kapcsolatos témát karolunk fel és bontunk ki szakértők segítségével.

Különös gondot fordítunk az óvodapedagógusokkal való szoros együttműködés kiépítésére: képzéseket, szakmai rendezvényeket tartunk számukra, illetve pályázatokkal igyekszünk segíteni az óvodák egészségnevelő munkáját.

A Program üzenete praktikus és kézzelfogható, hiszen minden évben az óvodát újonnan kezdő, kiscsoportos gyermekek szüleinek – az óvodákon keresztül – eljuttatjuk EgészségZsákunkat,melyben többek között megtalálható a mintegy 100 oldalas, évente megújuló Gondolkodj Egészségesen! Kiadvány.

A Kiadvány nem egy száraz cikkgyűjtemény: a Programot támogató hírességekkel készített interjúktól kezdve, a mindennapokban jól használható praktikus jótanácsokig sok minden megtalálható benne, ami ahhoz kell, hogy a szülők a füzetet egész évben valódi kézikönyvként forgassák. A zsákban helyet kapnak a támogatóink által biztosított, elveinkhez illeszkedő bemutatkozó anyagok és termékminták, valamint gyermekeknek szóló játékos foglalkoztató anyagok is.

Az EgészségZsákokat az országos GE! Napon adjuk át, 2006 óta minden évben november végén a kiscsoportos gyermekek szüleinek, hozzátartozóinak. Erre a napra eljuttatunk egy ajánlott forgatókönyvet is a hozzánk csatlakozott 1.600 óvoda részére, melynek segítségével az összes óvodában egyszerre zajlik ez a nap a testi-lelki egészség jegyében. Budapesten egy sajtóeseménnyel egybekötött rendezvénnyel telik ez a nap, az év témáját feldolgozva, amely 2010-ben például a mese és a mese fontossága volt, 2011-ben pedig a mesélés és a zenélés összekapcsolási lehetőségeivel játszottunk.

Honlapunkon Mesélj! Játssz! Alkoss! címmel komplex művészeti programot indítottunk 2011 márciusában, amellyel óvónőknek és szülőknek egyaránt szeretnénk segítséget nyújtani. Művészeti programunk négy nagy témát ölel fel: mese, zene, kézműveskedés, bábjáték. A múlt félév a Mesét Másként jegyében telt, amikor drámapedagógus-meséléskutató szakértőnk osztott meg az olvasókkal meséket, illetve hozzájuk kapcsolódó feldolgozási lehetőségeket – hatalmas sikerrel. Jelenleg a zene az aktuális témánk, Hang-Érint-Ő címmel olvashatják zeneterapeuta szakértőnk hangszerekkel, zenei neveléssel, mozgással kapcsolatos  játékötleteit, zenei ajánlóit, szezonnak megfelelő mondókagyűjteményeit. Az egyes témákat fél éven át visszük, s ezen belül mindig az adott terület szakértője kínál konkrét, gyakorlati foglalkozásokat, szempontokat, megvalósítási lehetőségeket. A két évesre tervezett interaktív nevelési programunkkal blog formájában ismerkedhetnek meg olvasóink. Sok szeretettel várjuk a visszajelzéseket, hiszen a segítségnyújtás alapja ideális esetben az óvodapedagógusokkal végzett közös munka és párbeszéd lehet. Az óvodapedagógusok aktív szerepe éppen ezért elengedhetetlen az elméleti anyagok gyakorlati kipróbálásában.

Az óvodapedagógusok számára ezzel összefüggésben – lehetőségeinkhez mérten havi rendszerességgel – Teadélutánokat szervezünk, ahol szakemberek bevonásával, otthonos légkörben bes zélgetünk az őket érintő kérdésekről, illetve a Mesélj! Játssz! Alkoss! blogot követve a szakértőinktől drámatechnikai eszközöket sajátíthatnak el: múlt félévben a mesével, mesefeldolgozással kapcsolatos foglalkozástervezeteket és jó gyakorlatokat osztottunk meg egymással, jelenleg pedig zenei játékokat tanulunk a gyakorlatvezetőtől és egymástól. Alkalmat kínálunk továbbá arra, hogy az óvodapedagógusok a Program témáival kapcsolatban megosszák velünk gyakorlati észrevételeiket, megvitassuk ezeket, s hogy kölcsönösen tanuljunk egymástól. A Teadélutánok egyben feltöltődési lehetőséget és tartalmas kikapcsolódást is kínálnak a szakmai fórum mellett, nem utolsósorban a délutánok lezárásaként tartott oly népszerű körtáncnak köszönhetően, s bízunk benne, hogy a szakmai kiégést megakadályozó, feltöltő alkalmakról van szó, amelyek már az eddigiekben is egy összetartó, stabil csapatot hoztak létre a budapesti óvodapedagógusok körében.

A Gondolkodj Egészségesen! Program a házigazdája immáron 4. éve a Zöld TúraZokni programsorozatnak, melynek keretében minden alkalommal 250-300 gyermeket látunk vendégül a Millenárison. A havonta megrendezett, bérlettel látogatható rendezvényeken több témánkat (környezetvédelem, tolerancia, stb.) igyekszünk egy-egy alkalom során feldolgozni különböző eszközökkel (drámapedagógia, meseterápia, gyermekjóga, kézműves foglalkozások, egyéb interaktív foglalkozások), a programot pedig koncertek, színházi előadások is színesítik. Célunk, hogy olyan időtöltést kínáljunk, amely tartalmas az idelátogató óvodások számára, ugyanakkor inspiráló lehet óvónőiknek is. Fontos számunkra, hogy Programunk témái játékos formában később bevihetők, önállóan feldolgozhatók legyenek az óvodás csoportokban. A múlt félévben távoli kultúrákkal ismerkedhettek az ovisok: Kínába, Spanyolországba, Afrikába és az indiánok földjére kalauzoltuk őket; a tavaszi félévben pedig a határon túli magyarokat próbáljuk közelebb hozni hozzájuk, programunkon keresztül a Vajdaságba, Újvidékre, Erdélybe és Kárpátaljára visszük el őket, egy-egy délelőtt erejéig.

Három éven keresztül tartottuk meg  havonta Élménykonyha főzőtanfolyamunkat, amely egyelőre szünetel, de amint lehetséges lesz, valamilyen formában folytatjuk. Az Élménykonyha alkalmakon Programunk táplálkozási szakértője elméleti és gyakorlati tudásának legjavát adta a résztvevőknek. Az Élménykonyha alkalmakon megmutattuk, hogyan lehet a családi asztalra gyerekek számára is szerethető, ugyanakkor egészséges ételeket varázsolni. Élménykonyhánk irányelvei között szerepel az idénynek megfelelő alapanyagok beszerzése, bioélelmiszerek használata lehetőség szerint, házi tartósítás, cukor- és sószegény ételek készítése, és mint a tanfolyamunk neve is tükrözi: az élvezettel teli főzés.

Az óvodapedagógusok számára – lehetőségeinktől függően – szervezünk továbbá egésznapos Szakmai Napokat, ahol nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakemberekkel együttműködve délelőttönként szemináriumokat, délutánonként workshopokat tartunk. Ezen program során mindenképp célunk, hogy konkrét gyakorlati tanáccsal szolgáljunk a résztvevőknek, segítve ezzel a szakmai megújulás képességét.

2007 szeptemberében óriási sikerű Családi(as) Napot szerveztünk a Margitszigeten, mintegy 20.000 fő részvételével, mely abban az évben az év legnagyobb gyermek- és családi rendezvényének bizonyult. A rendezvényen jelen lévő legaktívabb óvoda játszótér-felújítást nyert 2.000.000 Ft értékben. A támogatónk segítségével felújított játszóteret 2008 szeptemberében adtuk át a budapesti Játékszín Óvoda kis lakóinak, a többi nyertes óvoda pedig többszázezer forint értékű sportszercsomaggal, illetve egész éven át biztosított „gyümölcsellátmánnyal” gazdagodhatott.

Összefoglalva tehát röviden még egyszer a Program tevékenységét, elmondhatjuk, hogy a Gondolkodj Egészségesen! Program ismereteket bővítő, készségfejlesztő, oktató jellegű tevékenységével elsősorban a gyermekek és fiatalok egészségtudatos szemléletmódjának fejlesztéséhez kíván hosszútávon hozzájárulni.

Az alapítvány legfontosabb adatai

Neve: Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány
Székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 1.
Adószáma: 18126800-1-41
Bankszámlaszáma: 10701094-44554804-51100005

Az Alapítvány alapítói

Magánszemélyek

Az Alapítvány célja

Egészségnevelés. Az alapítvány ismereteket bővítő, készségfejlesztő, oktató jellegű tevékenységével, elsősorban a gyermekek és fiatalok egészségtudatos (pl. táplálkozás, mozgás, környezettudatos élet, stb.) szemléletmódjának fejlesztéséhez kíván hozzájárulni.

Az Alapítvány tevékenysége

• egészségnapok szervezése
• oktató csomagok összeállítása
• kiadványok szerkesztése, kiadása
• egészségre nevelő játékok tervezése, sokszorosítása
• adományok oktatási intézménybe történő eljuttatása
• egészségzsákok összeállítása

Az Alapítvány vagyona

Az alapítvány vagyona az alapítók által az alapítvány rendelkezésére bocsátott pénzösszegből, egyéb adományokból, pályázaton elnyert támogatásokból és a működési bevételekből tevődik össze. Alapító tőke 500.000.- Ft. Az alapítvány – az alapítók akarata szerint – nyitott, ahhoz bárki, aki az alapítvány célkitűzéseivel egyetért, szabadon csatlakozhat, a nyilvánosságra hozott bankszámlaszámra bárki, bármekkora összeget elhelyezhet.

Az alapítvány kuratóriuma, a bankszámlaszámra befolyt összeget, a meghatározott cél megvalósítása érdekében teljes egészében jogosult felhasználni.

Az adományozók az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében, az alapítvány céljaival összhangban, természetbeni juttatásokat is bocsáthatnak az alapítvány rendelkezésére. Ezen juttatások elhelyezéséről és felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

Az alapítvány céljai és tevékenységei a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. (1). c. pontjában felsorolt témakörök közül: „4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,” tevékenységet valósítja meg.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a fentebb részletezett tevékenységekre fordítja.

Nyilvánosság

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, azokról – a költségek megtérítése mellett – másolatot kérhet, ha az személyhez fűződő jogot nem sért. Az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos információkat; illetve beszámolóit interneten, illetőleg tájékoztató anyagok kiadásán keresztül hozza nyilvánosságra.

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, azokról – a költségek megtérítése mellett – másolatot kérhet, ha az személyhez fűződő jogot nem sért. Az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával kapcsolatos információkat; illetve beszámolóit interneten, illetőleg tájékoztató anyagok kiadásán keresztül hozza nyilvánosságra.

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS