NEVELÉS NÉLKÜLI NAPOK ÉS MŰHELYEK

Kiváló szakember gárdánkkal (mind a felnőttoktatásban, mind az óvodás korosztály sajátosságaiban jártas pedagógusok, óvodapedagógusok, művészek és pszichológusok) és dr. Bakonyi Anna szakmai vezetőnk, pedagógiai szakértő védnökségével szeretnénk segítséget nyújtani óvodai szakmai napok, nevelés nélküli napok és műhelyek megszervezéséhez az alábbi témákban:

 • szülők aktív bevonása az óvodai életbe, kommunikációs technikák, partnerség kiépítése a szülőkkel
 • szülői értekezlet másként – zenével, tánccal, játékkal
 • gyermekek egymás iránti elfogadásának segítése
 • agresszió csökkentése, konfliktuskezelés az óvodai csoportban
 • a gyermeki önbizalom erősítése, együttműködés képesség erősítése, önkifejezés
 • óvodai nevelőtestület együttműködésének javítása, egymás jobb megismerése
 • lélektől lélekig: pedagógusi önismeret gazdagítása, esetmegbeszélés, jógyakorlat megosztás szakemberekkel és egymással
 • az összművészetek szerepe a nevelésben: programunk által képviselt művészeti ágaknak megfelelően, egyenként vagy kombináltan összeállított pedagógiai műhelyek a mese, zene, bábjáték, drámajáték projektmódszerrel, mozgás-tánc és képzőművészetek (vizuális nevelés) témakörében, fókuszban ezek gyermeki személyiségre (és természetesen a felnőtt személyiségre is a műhely során megtapasztalt, átélt saját élmény által) gyakorolt, terápiás hatása
 • szabad játék és a gyermeki tanulás összefüggése, a gyermek megismerése, megfigyelési szempontok
 • digitális pedagógia, IKT eszközök és rájuk épülő programok beültetése az óvodai nevelésbe, biztonságos internetezés, szülők tájékoztatása és bevonása, inklúzió és esélyteremtés IKT eszközökkel
 • inklúzió, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-tanulási–magatartási nehézséggel küzdő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges gyermekek magatartási, viselkedésbeli, tüneti jellegzetességei, ezek felismerése és a gyermek személyiségéhez és képességrendszeréhez legjobban illeszkedő technikák, játékok, helyzetek alkalmazása

Lehetőség van egyéni igények szerint – az óvoda által kért tematikának megfelelően – egy egész vagy akár több napos szakmai nap és pár órás műhely megtartására is országos lefedettséggel. Árajánlatot is személyre szabottan tudunk küldeni.

Testületek, akiknél már jártunk, így referenciával szívesen szolgálnak: Péceli Harangvirág Református Óvoda, Erdőkertesi Ki Akarok Nyílni Óvoda,  III. kerületi Gyermeksziget Montessori Óvoda, Tatabányai Micimackó Óvoda, Környei Vackor Óvoda.

A szakmai programokról szívesen adunk bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

Tischler Tamara

0630/720-0877

tamara.tischler@gondolkodj.hu

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!


Fel a tetejére ↑

Közelgő események / programok

Naptár megtekintése