Képzői ajánlás Nagy Ildikó Máriától és Ujhelyiné Szeverényi Irmától

Laptop, tablet, interaktívtábla, okostelefon az óvodában?!

Mindez a gyermek kedve szerint a szabad játék vagy éppen a tanulási tevékenységek során?!

Nem elég otthon, még az óvodában is?!

Nem túl korai ez?!

Ugye ismerős kérdésfelvetések, aggodalmak napjainkban. Felelős szülők, felelős óvodapedagógusok félelme fogalmazódik meg ezekben a mondatokban.

Kurzusunk legfőbb célja, hogy eloszlassuk a kételyeket és fenntartásokat. Való igaz, ezernyi veszély leselkedik gyermekeinkre e hatalmas sebességgel modernizáló világunkban. Megoldást keresünk, választ, kiutat abból a sodrásból, ami minket felnőtteket is elért a technika robbanásszerű változásával.

Megváltoztak kommunikációs lehetőségeink, szinte szükségszerűvé vált az okostelefon, nekünk pedagógusoknak is. Manapság már egy-egy óvodai tevékenységre készülve is az interneten keresünk és találunk jó ötleteket. Szembesülünk azzal a ténnyel is, hogy a gyermekek milyen korán találkoznak a digitális eszközökkel, s döbbenten ámulunk azon, hogy valami ösztönszerű hozzáértéssel kezdik birtokba venni használatukat.

Meglátásunk szerint a tiltás nem vezet megoldásra, viszont legalább annyira veszélyes, ha szabadjára engedjük őket online keresgéléseikben. Egy gondos, szerető szülő és nevelő megfogja gyermeke kezét, amikor járni vagy egyéb másra tanítja, ezért van szükség tehát arra, hogy a digitális világ országútján velünk együtt tegyék meg az első lépéseket.

A képzés során abban kívánunk segítséget nyújtani az új, korszerű információkra nyitott óvodapedagógusoknak, hogy miként emeljék be a jól bevált hagyományos, manuális eszköztárukba a digitális eszközöket, hogyan sajátítsák el azt a módszertant, amivel felfrissíthetik pedagógiai kultúrájukat.

Motiváltságunkkal motiváltakká szeretnénk tenni őket arra, hogy bátorsággal nyúljanak a különböző webes alkalmazásokhoz, s tudjanak majd szakszerűen válogatni abból a számtalan, csodás, élményt nyújtó online játékos programból, amelyek saját óvodai csoportjuk korosztályához és képességeihez illeszkedve ideális fejlesztési lehetőséget nyújthat.

A képzés alatt személyre szabott segítséget kapnak a résztvevők, hogy digitális kompetenciájuk fejlődjön. Olyan bizalmi légkört kívánunk megteremteni a kurzus során, ahol bátran kérdezhet bárki bármilyen felmerülő problémát illetően.

A képzés alatt megismert fejlesztőjátékok, mobil applikációk, weboldalak megismerésével, s majdani alkalmazásával új utak nyílhatnak meg az óvodapedagógusok számára a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek – sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, tehetségígéret – felzárkóztatására vagy tehetségük kibontakoztatására, hogy majd ezáltal az inklúzió saját pedagógiai tevékenységük alapjául szolgáljon.

A kurzus alatt az internet értékei és lehetőségei mellett a veszélyek felismerésére és elhárítására is kaphatnak útbaigazítást a résztvevők. Célunk, hogy az új szakmai tudás birtokában a szülők felé is tudják majd tolmácsolni mindazt az ismeretet, amivel segítséget nyújthatnak számukra gyermekeik otthoni okos és biztonságos internethasználatához.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a digitális eszközök nem szoríthatják ki a hagyományos, manuális tevékenységeket az óvodai csoportszobákból, hanem a bölcs egyensúlyt megteremtve kell, hogy szolgálják gyermekeink egészséges gondolkodásra nevelését a 21. század kihívásainak megfelelően.

Szíves szeretettel várjuk a bátor, vállalkozó szellemű Kollégákat, mert: TANULNI ÉRDEMES!

Nagy Ildikó Mária

mesterpedagógus óvodapedagógus

tehetségfejlesztő szaktanácsadó

 

Ujhelyiné Szeverényi Irma

utazó gyógypedagógus

A film ízelítőt ad abból, hogy egy négy hónapos projekt folyamán milyen komplex személyiségfejlesztés valósulhat meg a zene, valamint modern korunk IKT eszközeinek segítségével. A közösen elvégzett munka, tanulás produktuma az az öröm, amely minden gyermek arcán hamisítatlanul ragyog.

Szakmai vezetői ajánlás dr. Bakonyi Annától

Az Y generáció gyermekei, a Z és alfa generáció, már beleszülettek az információhordozó- és kommunikációs eszközök rendszeres használatába. Ezek az eszközök számukra természetesek, épen ezért az élet részeként értelmezik, nem pedig egy külön megtanulandó feladatnak. Nem valamely cselekvést egyszerűsítő tárgyként tekintenek rájuk, hanem olyan kelléknek, ami által nem jöhet létre mindaz, amelyre éppen használják.  Éppen e természetes használat okán az óvodapedagógusnak is – és természetesen a szülőknek is – számtalan tudni- és tennivalójuk van, hiszen akárhogy és akármire nem használható sem az internet, sem pedig egyetlen „kütyü” sem. Az óvodáskor életkori sajátossága meghatározza a mit, mikor kérdését, de legfőképpen a hogyant.

Mindenképpen szükséges az előszűrés, ha szeretnénk, hogy egy programmal játsszon a gyermek, ezért azt előre meg kell nézni, ki kell próbálni. Az időkeretet is fontos végiggondolni, és még számtalan tennivalót. A pedagógusnak ki kell választani előre, melyek azok a programok, amelyekkel együtt játszanak a gyerekekkel, melyek azok, amelyeket a kisgyerekre egyedül is rábízhatunk, és melyek azok, amelyek az együttműködésre, a közös, mikro-csoportos használatra alkalmasak, – ezzel előkészítve a hálózatban gondolkodás, a team munka ma már nélkülözhetetlen igényét és képességét.

Az óvodáskorú kisgyermeket nem kell megtanítani gépek kezelésére, éppen elegendő az, ha „csak” használják azokat, akkor és arra, amikor és amire használatuk többet és jobbat nyújt, mint bármi más. Más a feladat, ha SNI-s gyermek fejlesztésére használjuk a technikai lehetőségeket, és más, ha szabadidős játékra.

A felhasználás lehetőségeinek általános keretei:

 • konkrét információk keresése
 • játék
 • pihenés, szabadidő eltöltés
 • mesék hallgatása
 • zenehallgatás
 • kreativitás fejlesztés, rajzolás, „építés”, tervezés
 • kifejezett fejlesztés
 • mindenkinek, általában
 • sajátos nevelési igényű gyerekeknek
 • hátrányos helyzetű gyerekeknek
 • tehetséges gyerekeknek

 

Mindez nélkülözhetetlen technikai ismeretekkel is jár, nem egyszerűen a géphasználat rejtélyeivel, hanem a felhasználás számos módjával. (pl. blog írása, online tanulás, stb.)

A blended tanulási modell önmagában is biztosítja a korszerű formát, hiszen sajátélményként lehet rálátni a XXI. századi lehetőségekre, amelyek végtelen tárházát egy életen át gyakoroljuk (és nem a hagyományos értelemben tanuljuk).

Mindezt a tudást nyújtja a Gondolkodj Egészségesen Személyiségfejlesztő Óvodai Program keretében szerveződő, hiánypótló 30 órás képzés. Ajánlom, annál is inkább, mert ebben a formában és tartalomban – csak óvodapedagógusoknak – elsőként jelenik meg a „piacon”.

 

dr. Bakonyi Anna

pedagógiai szakértő, a GE Program szakmai vezetője

 

Back to Top ↑

Akkreditált képzések