Loading...
Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) képzés 2017-10-02T10:39:16+00:00

Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) képzés

A GE Program akkreditált IKT/digitális eszközök alkalmazására irányuló továbbképzését jó szívvel ajánljuk elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű pedagógusok figyelmébe. Programunk hiánypótló és egyedi, ezért rendkívüli jelentőséggel bír országos viszonylatban is. Kimondottan az óvodákra fókuszál, az óvodás korú gyermekek játékkal, művészetekkel történő személyiségfejlesztését tűzte ki célul pedagógusokkal és szülőkkel összefogásban.

Digitális képzésünkkel egy olyan rendkívül gazdag szemléletmódot és eszköztárat szeretnénk átadni az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran, szabad szellemben válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyiségfejlesztése érdekében!

„Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a digitális eszközök nem szoríthatják ki a hagyományos, manuális tevékenységeket az óvodai csoportszobákból, hanem a bölcs egyensúlyt megteremtve kell, hogy szolgálják gyermekeink egészséges gondolkodásra nevelését a 21. század kihívásainak megfelelően.”

(Nagy Ildikó Mária és Ujhelyiné Szeverényi Irma, képzésvezetők)

Laptop, tablet, interaktívtábla, okostelefon az óvodában?!

Mindez a gyermek kedve szerint a szabad játék vagy éppen a tanulási tevékenységek során?!

Nem elég otthon, még az óvodában is?!

Nem túl korai ez?!

Ugye ismerős kérdésfelvetések, aggodalmak napjainkban. Felelős szülők, felelős óvodapedagógusok félelme fogalmazódik meg ezekben a mondatokban.

Kurzusunk legfőbb célja, hogy eloszlassuk a kételyeket és fenntartásokat. Való igaz, ezernyi veszély leselkedik gyermekeinkre e hatalmas sebességgel modernizáló világunkban. Megoldást keresünk, választ, kiutat abból a sodrásból, ami minket felnőtteket is elért a technika robbanásszerű változásával.

Megváltoztak kommunikációs lehetőségeink, szinte szükségszerűvé vált az okostelefon, nekünk pedagógusoknak is. Manapság már egy-egy óvodai tevékenységre készülve is az interneten keresünk és találunk jó ötleteket. Szembesülünk azzal a ténnyel is, hogy a gyermekek milyen korán találkoznak a digitális eszközökkel, s döbbenten ámulunk azon, hogy valami ösztönszerű hozzáértéssel kezdik birtokba venni használatukat.

Meglátásunk szerint a tiltás nem vezet megoldásra, viszont legalább annyira veszélyes, ha szabadjára engedjük őket online keresgéléseikben. Egy gondos, szerető szülő és nevelő megfogja gyermeke kezét, amikor járni vagy egyéb másra tanítja, ezért van szükség tehát arra, hogy a digitális világ országútján velünk együtt tegyék meg az első lépéseket.

A képzés során abban kívánunk segítséget nyújtani az új, korszerű információkra nyitott óvodapedagógusoknak, hogy miként emeljék be a jól bevált hagyományos, manuális eszköztárukba a digitális eszközöket, hogyan sajátítsák el azt a módszertant, amivel felfrissíthetik pedagógiai kultúrájukat.

Motiváltságunkkal motiváltakká szeretnénk tenni őket arra, hogy bátorsággal nyúljanak a különböző webes alkalmazásokhoz, s tudjanak majd szakszerűen válogatni abból a számtalan, csodás, élményt nyújtó online játékos programból, amelyek saját óvodai csoportjuk korosztályához és képességeihez illeszkedve ideális fejlesztési lehetőséget nyújthat.

A képzés alatt személyre szabott segítséget kapnak a résztvevők, hogy digitális kompetenciájukfejlődjön. Olyan bizalmi légkört kívánunk megteremteni a kurzus során, ahol bátran kérdezhet bárki bármilyen felmerülő problémát illetően.

A képzés alatt megismert fejlesztőjátékok, mobil applikációk, weboldalak megismerésével, s majdani alkalmazásával új utak nyílhatnak meg az óvodapedagógusok számára a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek – sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, tehetségígéret – felzárkóztatására vagy tehetségük kibontakoztatására, hogy majd ezáltal az inklúzió saját pedagógiai tevékenységük alapjául szolgáljon.

A kurzus alatt az internet értékei és lehetőségei mellett a veszélyek felismerésére és elhárítására is kaphatnak útbaigazítást a résztvevők. Célunk, hogy az új szakmai tudás birtokában a szülők felé is tudják majd tolmácsolni mindazt az ismeretet, amivel segítséget nyújthatnak számukra gyermekeik otthoni okos és biztonságos internethasználatához.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a digitális eszközök nem szoríthatják ki a hagyományos, manuális tevékenységeket az óvodai csoportszobákból, hanem a bölcs egyensúlyt megteremtve kell, hogy szolgálják gyermekeink egészséges gondolkodásra nevelését a 21. század kihívásainak megfelelően.

Szíves szeretettel várjuk a bátor, vállalkozó szellemű Kollégákat, mert: TANULNI ÉRDEMES!

Nagy Ildikó Mária

mesterpedagógus óvodapedagógus

tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Ujhelyiné Szeverényi Irma

utazó gyógypedagógus

Ujhelyiné Szeverényi Irma

Utazó gyógypedagógus

Blog: http://szevirma.blogspot.hu/

1955. január 8-án, Békéscsabán születtem egy tizenkét gyermekből álló család nyolcadik tagjaként. Édes Szüleim nagy odaadással, szeretettel neveltek bennünket. Nem az anyagi jólét volt jellemző mindennapjainkra, amiért csak hálás tudok lenni így utólag. Ugyanis megtanultunk minden apró  jónak örülni, minden pici ajándékot megköszönni. Szüleim nevelési elvének fő motívuma a valódi értékek átadása volt.

Anyagi lehetőségeink nem engedték meg számukra,  hogy a nyolc általános iskola elvégzése után nappali tagozati gimnáziumba irassanak be bennünket. Így 14 évesen szakmát kaptunk a kezünkbe. Én órás lettem. Csodálatos tíz évet töltöttem el csendes órásüzletben. Sok-sok tapasztalattal gazdagodtam ez idő alatt. Megízleltem a munka örömét, és annak jutalmát, a családi kasszába vitt kis fizetésemet. Tizenévesen megtanultam a munka melletti tanulás gyakorlatát. Visszagondolva,  ekkor kezdődött el nálam az élethosszig tartó tanulás. Munka mellett kaptam meg ugyanis a szakmunkás bizonyítványomat, munka mellett érettségiztem le, s majd szereztem gyógypedagógusi diplomát.

Életutam különös fordulatai, időnkénti megpróbáltatásai révén kerültem 2002-ben  Pécsre, ahol egy szegregált alapítványi általános iskolában kezdtem el tanítani. Osztályfőnökként 1-től 3-as összevonású csoportban halmozottan sérült gyermekeket kaptam, akiket a számukra megírt és megkövetelt tanterv szerint kellett oktanom több tantárgyban is. Értelmi, valamint érzékszervi sérültségeik miatt igen nehéz volt a tanítási-tanulási folyamat. Ekkor került látókörömbe a számítógéppel segített tanulás lehetősége, ami hatalmas mérföldkövet jelentett tevékenységem során.

Ebben az időben végeztem el a Montessori tanfolyamot, amely a nagy reformpedagógus, Mária Montessori pedagógiai módszertanával ismertetett meg. Az ő gyermekközpontú szemléletét magamévá téve , didaktikai eszköztárába adaptáltam azokat a digitális oktató és fejlesztőprogramokat, amelyek hasonló hatásmechanizmussal működtek, mint a nagy reformpedagógus manuális eszközei.

A gyermekek között végzett tevékenységemmel párhuzamosan kutatni kezdtem a hazai és külföldi szakirodalmat, amelynek eredményeként egyre szélesedett, és bővült az a digitális eszköztár, amellyel az IKT-val, azaz az infokommunikációs technológiával támogatott gyógypedagógiai fejlesztéseimet végeztem. Látva  a gyermekek között azt az élményszerű tanulási folyamatot, amit ez a fajta tevékenység eredményezett, gyakorlatomat örömpedagógiának neveztem el. Kurzusról-kurzusra járva tökéletesítettem az IKT témakörében tudásomat, hogy naprakész lehessek a modern technika rohanó világában.

Megtanultam blogot írni, s immár hét éve vezetem Örömpedagógia elnevezésű szakmai blogomat, amelyben tevékenységemet,  írásban, s a foglalkozásokon készített fotók és videók által osztom meg. Projektjeimmel több pályázatot és díjat elnyertem, amelyeknek dokumentumai szintén blogom oldalain találhatók meg. Tagja vagyok egy nemzetközi innovatív tanári csoportnak, és mint MIE szakértő (Microsoft Innovative Educator Experts ) közösen dolgozunk a digitális pedagógia népszerűsítéséért.

2012 óta a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógusa vagyok. Több óvodában is fejlesztettem sajátos nevelési igényű kisgyermekeket, akik számára szintén hatalmas élményt jelentett a számítógéppel segített foglalkozás. Jelenleg a Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskolában alakítottam ki Anyahajó Stúdiómat, ahol  egyéni / kiscsoportos formában fejlesztem az integrált körülmények között tanuló diákokat.

Az évek során szerzett tapasztalatom szerint igen nagy szükség van arra, hogy kellő időben, még óvodás korban elkezdjük helyes irányba terelni a ránk bízott csemetéket a digitális világ veszélyes országútján. Ugyanis minél később történik ez meg, annál nehezebb lesz őket egészséges gondolkodásra nevelni a most már szinte életük részévé váló internetezés tekintetében.

Nagy Ildikó Mária

Tehetségfejlesztő szaktanácsadó, mesterpedagógus óvodapedagógus

Szentesen végeztem középiskolai tanulmányaimat 1980-1984-ig a Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán, ahol olyan kitörölhetetlen impulzusok, találkozások, kapcsolatok, irodalmi hatások értek, ami a mai napig elkísér.

Óvodapedagógusi pályafutásomat szülővárosomban, Törökszentmiklóson kezdtem, a leghátrányosabb helyzetben élő roma családok gyermekeivel foglalkoztam a város külső szegletében. Az ott eltöltött két esztendő erősített meg abban, hogy az óvodapedagógia iránt végérvényesen elkötelezzem magam.

Szentesre visszaköltözve nem volt kérdés, hogy a város szélső peremén lévő roma gyermekeket befogadó óvodát keressek, és ott induljon tizenhat éves, szerteágazó ugyanakkor tartalmas, szakmai kihívásokkal teli óvodapedagógusi munkám. Ebben az időszakban lehetőségem nyílt többek között két nevelési évet eltölteni egy értelmileg akadályozott gyermekekkel foglalkozó szegregált óvodai csoportban, amely alapjaiban változtatta meg hozzáállásomat, szemléletemet az óvodai inkluzív nevelésről.

Az óvodai életemet egy időre félbe szakítva, kilenc évet töltöttem az informatika világában vállalkozóként. Autodidakta módon sajátítottam el a computer felhasználásának rejtelmeit, elsősorban kiadványszerkesztéssel foglalkoztam. Ez a fordulat aztán nagymértékben átstrukturálta az óvodába való visszatérésemet, új szemmel tekintettem a közoktatás világára. A Szarvasi Óvónőképző Intézetben tanult szakmai tudásomat és pedagógiai gyakorlatomat folyamatosan bővítettem különböző továbbképzések formájában. Fejlesztő óvodapedagógus szakvizsgámat az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon szereztem 2005-ben, így az elkövetkező néhány nevelési évben fejlesztő pedagógusként és alapozó mozgásterapeutaként is foglalkoztam gyermekekkel.

Az informatika, az IKT eszközök használata az óvodai nevelés rendszerében még elképzelhetetlennek tűnt a 2000-es évek elején. A gyermekeknek azonban a technika nem ördögtől való jelenség, így felismerve a kiaknázatlan lehetőségeket első fecskeként alkalmaztam laptopot az óvodai csoportomban a Kompetencia alapú program keretén belül, amellyel egy lavinát zúdítottam a kisgyermekkori nevelés korszerűsítését megcélozva és tudattalanul pályafutásom irányára is.

2011-ben Budapesten folytattam szakmai életem újabb szakaszát, a Pedagógiai szakmai szolgáltatás területén óvodai szaktanácsadóként. Ebben a munkakörben kamatoztattam az óvodai gyakorlatban megszerzett tapasztalataimat, szakértelmemet az óvodapedagógia minden szegmensére kiterjedve. Ezzel egyidejűleg a digitális eszközökkel támogatott tanulást preferálva folyamatosan ilyen irányú képzések aktív résztvevője, hallgatója voltam/vagyok a technika szüntelen változásait figyelemmel kísérve.

Rendszeresen részt veszek az Infokommunikációs Technológiák (IKT eszközök) használatának bevezetésére irányuló projektekben, kutatásokban óvodai, gyógypedagógiai és általános iskola alsó tagozat viszonylatában is. Szakmai konferenciák előadójaként a már bevezetett óvodai IKT projekteket népszerűsítem, jó gyakorlatként továbbítom az érdeklődők számára, előtérbe helyezve az online tudásmegosztást, a hálózati tanulást. Innovációs tevékenységemért 2013-ban Digitális Pedagógus Díjban részesültem Ujhelyiné Szeverényi Irma utazó gyógypedagógus kolléganőmmel együtt.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által indított új típusú szaktanácsadói tevékenység pilot rendszerében 2014-ben mesterpedagógusi minősítést, ezzel párhuzamosan az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán tehetségfejlesztő szaktanácsadó képesítést szereztem.

Jelenlegi munkahelyem a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye, ahol tehetséggondozó koordinátorként dolgozom. Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központban szaktanácsadói munkát végzek, előadásokat, műhelyfoglalkozásokat tartok óvodapedagógusoknak IKT eszközök alkalmazásának lehetőségeiről az óvodában valamint akkreditált képzést Tehetséggondozás az óvodai nevelés folyamatában címmel.

2016 decemberétől az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központ óvodai nevelés szakterületének vezető szaktanácsadói pozícióját töltöm be.

A Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézetében intézményvezető és középvezetői diplomára tettem szert 2016-ban.

SaveSave

A digitális képzés részvételi díja: 47.500.- Ft

Fizetési ütemezés:

Egy összegben kérjük elutalni a Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány számlaszámára. Lehetőség van a kifizetés megosztására a munkáltató és a résztvevő között, a számlákat is ennek megfelelően állítjuk ki.

Számlaszámunk:

Gondolkodj Egészségesen Alapítvány

CIB Bank Zrt.

10701094-44554804-51100005

közlemény: IKT képzés + név

Kedvezmények:

+1 FŐ = -5%

Minden Ön által szervezett képzési résztvevő esetén az Ön és a magával hozott résztvevő tanfolyamdíjából is 5-5% kedvezményt adunk. Hozza el minél több ismerősét, kollégáját magával!

+2 FŐ = -8%

Minden Ön által szervezett 2 fő képzési résztvevő esetében mindannyiuk tanfolyamdíjából 8% kedvezményt adunk. Érdemes hát meginvitálni az ismerősöket, kollégákat is!

Törzshallgató

Volt hallgatóink számára 5% kedvezményt adunk. A kedvezmény érvényesítéséhez, kérjük, adja meg az eddigi képzés(ek) címét és időpontját a jelentkezési lap megjegyzés rovatában.

Lemondási feltételek:

A képzés kezdőnapja előtti 1 héten belüli lemondás esetén az összeget nem áll módunkban visszafizetni. A befizetett összeget következő képzéseinkbe beszámítjuk.

Kapcsolat:

Illyés Eszter, képzésszervező

+36 30 331 3216

illyes.eszter@gondolkodj.hu

A továbbképzési program megnevezése:

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) alkalmazásának alternatívái az óvodai nevelés folyamatában, inklúzió és esélyteremtés digitális eszközökkel, az internet lehetőségei, értékei, veszélyei

Összóraszám:

30 óra, amely 2 képzési napból (P-SZo), majd két hét blended, azaz nem kontaktórás, hanem otthoni tanulásra épülő szakaszból, végül egy 3. képzési napból (SZo) áll. Az első péntek-szombaton 09:00-17:00-ig (egy óra ebédszünettel), a második szombaton 09:00-15:00-ig (egy óra ebédszünettel).

A képzés alapítási engedélyének száma:

27282-166/2016

A képzés vezetői:

Nagy Ildikó Mária, mesterpedagógus óvodapedagógus és tehetségfejlesztő szaktanácsadó, valamint Ujhelyiné Szeverényi Irma, utazó gyógypedagógus

A képzés szakmai védnöke:

Dr. Bakonyi Anna, pedagógiai szakértő

Részvételi feltételek:

A képzés elvégzéséhez alapszintű számítástechnikai ismeretek szükségesek. Azaz a jelentkező értsen a számítógép ki- és bekapcsolásához, annak egyszerű kezeléséhez. Tudjon tájékozódni az interneten. Ismerje a Microsoft Office csomagot (word, ppt). Rendelkezzen Gmail-es postafiókkal, s tudjon egyszerű regisztrációs folyamatokat végig vinni. Előny, ha saját laptoppal, tablettel, okostelefonnal érkezik a kurzusra – természetesen a szervezők biztosítanak eszközt a továbbképzés idejére, viszont a saját, már jól ismert eszköz használata biztos kiindulási alap lehet.

További információért, kérjük, keresse:

Illyés Eszter, képzésszervező

+36 30 331-3216

illyes.eszter@gondolkodj.hu

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS