Akkreditált továbbképzés pedagógusok számára digitális kompetenciájuk fejlesztésére

A GE Program akkreditált IKT/digitális eszközök alkalmazására irányuló továbbképzését jó szívvel ajánljuk elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű pedagógusok figyelmébe. Programunk hiánypótló és egyedi, ezért rendkívüli jelentőséggel bír országos viszonylatban is. Kimondottan az óvodákra fókuszál, az óvodás korú gyermekek játékkal, művészetekkel történő személyiségfejlesztését tűzte ki célul pedagógusokkal és szülőkkel összefogásban.

Digitális képzésünkkel egy olyan rendkívül gazdag szemléletmódot és eszköztárat szeretnénk átadni az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran, szabad szellemben válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyiségfejlesztése érdekében!

„Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a digitális eszközök nem szoríthatják ki a hagyományos, manuális tevékenységeket az óvodai csoportszobákból, hanem a bölcs egyensúlyt megteremtve kell, hogy szolgálják gyermekeink egészséges gondolkodásra nevelését a 21. század kihívásainak megfelelően.”

(Nagy Ildikó Mária és Ujhelyiné Szeverényi Irma, képzésvezetők)

A felvétel egy autista kisfiú egyéni fejlesztése során készült. Az egyszervolt.hu magyar internetes gyermekoldal Traff Park játéka az élményszerű fejlesztés lehetőségét kínálja.

A továbbképzési program megnevezése: Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) alkalmazásának alternatívái az óvodai nevelés folyamatában, inklúzió és esélyteremtés digitális eszközökkel, az internet lehetőségei, értékei, veszélyei

Összóraszám: 30 óra, amely 2 képzési napból (P-SZo), majd két hét blended, azaz nem kontaktórás, hanem otthoni tanulásra épülő szakaszból, végül egy 3. képzési napból (SZo) áll. Az első péntek-szombaton 09:00-17:00-ig (egy óra ebédszünettel), a második szombaton 09:00-15:00-ig (egy óra ebédszünettel).

Tekintse meg az időbeosztást tematika szerint.

Képzés helyszíne, ideje:

2017. március 24. (P): Eiffel Palota konferenciaterme a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. jóvoltából – 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

2017. március 25. (SZo) és április 8. (SZo): Tarkabarka Óvoda Budakeszi – 2092 Budakeszi, Fő u. 72.

A képzés alapítási engedélyének száma: 27282-166/2016

A képzés vezetői:

Nagy Ildikó Mária, mesterpedagógus óvodapedagógus és tehetségfejlesztő szaktanácsadó, valamint Ujhelyiné Szeverényi Irma, utazó gyógypedagógus

A képzés szakmai védnöke:

Dr. Bakonyi Anna, pedagógiai szakértő

Részvételi feltételek:

A képzés elvégzéséhez alapszintű számítástechnikai ismeretek szükségesek. Azaz a jelentkező értsen a számítógép ki- és bekapcsolásához, annak egyszerű kezeléséhez. Tudjon tájékozódni az interneten. Ismerje a Microsoft Office csomagot (word, ppt). Rendelkezzen Gmail-es postafiókkal, s tudjon egyszerű regisztrációs folyamatokat végig vinni. Előny, ha saját laptoppal, tablettel, okostelefonnal érkezik a kurzusra – természetesen a szervezők biztosítanak eszközt a továbbképzés idejére, viszont a saját, már jól ismert eszköz használata biztos kiindulási alap lehet.

Felnőttképzési szerződés minta.

További információért, kérjük, keresse:

Illyés Eszter, képzésszervező

06 30/331-3216

illyes.eszter@gondolkodj.hu

Back to Top ↑

Akkreditált képzések