Gondolkodj Egészségesen! – Már Erdélyben is

Csodaceruza, 2011.10.17

A Gondolkodj Egészségesen! Program 2006 óta működik nagy sikerrel Magyarországon. Közel 1700 magyar óvodával van szakmai kapcsolatuk, biztosítva ezzel, hogy az egészséges életmódra nevelés már egészen kicsi kortól elkezdődhessen. Októberben pedig a székelyudvarhelyi Ficánka Napköziotthon óvodavezetőjének közreműködésével megkezdődött a Gondolkodj Egészségesen! Program erdélyi „térhódítása” is!

A GE! Program alapvető célkitűzése, hogy már kisgyermek kortól megtanítsák a gyerekeknek az egészséges életmód-, azaz a testi és lelki egyensúly, valamint a prevenció fontosságát. A Program vezetői és szakértői szoros szakmai kapcsolatot ápolnak a magyarországi óvodák óvodapedagógusaival, segítve ezzel munkájukat a mindennapokban. Számos szakmai napot szerveztek már, ahol a Program elismert szakértői tartottak előadásokat, gyakorlati módszereket is bemutatva. A kisgyerekes családokkal és az óvodapedagógusokkal folytatott párbeszéd egyik eszköze a minden évben kiosztásra kerülő Gondolkodj Egészségesen! EgészségZsák, amely tartalmazza a Program 100 oldalas kiadványát is, részletezve benne az egészséges felnőtté váláshoz vezető útról alkotott elképzeléseiket, hasznos tanácsokkal és útmutatókkal. Ezt az EgészségZsákot évente 55.000 kisgyermekes család kapja meg országszerte.

A Program honlapja a www.gondolkodjegeszsegesen.hu címen egész évben segít a családosoknak, pedagógusoknak eligazodni a gyereknevelés „útvesztőiben”, illetve az egészségmegőrzésben.

Októbertől a Program már nem csak magyarországi óvodákkal, de egy erdélyi intézménnyel is szoros szakmai kapcsolatot ápol. Mindez a székelyudvarhelyi Ficánka Napköziotthon vezetőjének, Antal Csillának köszönhető, aki hivatásában a következő elveket vallja:

„Hiszem és vallom, hogy nevelésügyünk egyik alapvető feltétele, hogy a gyermek minden oldalú nevelését, a személyiségfejlesztés programját az óvodai nevelés csak akkor viheti sikerre, ha folyamatos együttműködést épít ki a gyermek családjával.

Fő célom a családokkal együttműködve olyan gyermekközpontú nevelés biztosítása, amely elősegíti az óvodás korú gyerek testi-, lelki-, szellemi fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve minden gyerek egyéni adottságait, képességeit, ugyanakkor az egészséges életmód bemutatása és elsajátítása, illetve egészséges lelkületű gyerekek nevelése.”

A Gondolkodj Egészségesen! Program megálmodója és vezetője, Bácskai Márta nagy örömmel fogadta a megkeresést, melyet egy szakmai út is követett Székelyudvarhelyre.

„Nagyon boldog vagyok, hogy az a sokévi munka, amit kollégáimmal és a Programot támogató, országosan elismert szakértőinkkel végzünk, eljut a határon túlra is és érdemesnek találják arra, hogy beépítsék az óvodai nevelésük mindennapjaiba. Bízom benne, hogy számos hasznos gyakorlati tudnivalóval segíthetjük a munkájukat, illetve a sikeren felbuzdulva egyre több és több óvoda kapcsolódik a Programhoz Erdélyben, illetve más országokban is!”

2011-12-01T09:49:01+00:00