Generali szavazói regisztráció adatkezelési hozzájárulás

A szavazásával Ön, mint szavazó hozzájárul ahhoz, hogy az Ön adatait a LifeCom International Kft. (a Gondolkodj Egészségesen! Program mögött álló jogi szervezet, székhelye: 1051 Budapest, József A. u . 1.) a szavazás ideje alatt kezelje. A szavazatok visszaélésének elkerülése végett.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását Ön a kitöltött adatlappal adja meg. Az adatok kezelésére kizárólag a LifeCom International Kft. jogosult. Az adatlapon közölt személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a LifeCom International Kft. munkatársai ismerhetik meg. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, törlését. Mindezeken túlmenően, Ön tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.


Fel a tetejére ↑

Közelgő események / programok

Naptár megtekintése